ONEDLHO ZAČÍNAME

Cesta hrdinov SNP je najdlhšou pešiou turistickou trasou na Slovensku, jej celková dĺžka je 770 km.
2022/08/27 06:00:00